تعداد مقالات: 333
15. تحلیل راهبردهای مدیریت منابع انسانی در سازمان‌ها با رویکرد فناوری اطلاعات

دوره 6، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 1-24

سید مهدی الوانی؛ مجتبی رئیس صفری


17. میزان انطباق عملکرد دریافتی از رفتار کارکنان و انتظارات مراجعین از سازمان‌های دولتی

دوره 7، شماره 1، بهار 1394، صفحه 1-18

علی رضاییان؛ یوسف محمدی فر؛ نعمت الله موسی پور


18. طراحی و تبیین چارچوبی برای شناسایی و دسته‌بندی ریسک‌های منابع انسانی: کاربرد رویکرد کیفی

دوره 7، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 1-24

حسن قالیباف اصل؛ سید محمد مقیمی؛ آرین قلی پور؛ الهام ابراهیمی


19. نقش عوامل فردی، سازمانی و مدیریتی مؤثر بر پذیرش فناوری اطلاعات در سازمان‌های دولتی ایران

دوره 7، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 1-28

مسعود موحدی؛ علی محمد احمدوند؛ شهرام علی یاری؛ فلورانس نامجویان


20. بررسی رابطه‌ بین الگوی ترجیحات فکری کارکنان و آمادگی آنها برای تغییر سازمانی

دوره 7، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 1-25

احمد وطنخواه؛ ایمان ظهوریان نادعلی


21. بررسی میزان همسویی راهبرد منابع انسانی با راهبرد کسب‌وکار

دوره 8، شماره 1، بهار 1395، صفحه 31-54

سهراب خلیلی شورینی؛ اصغر جبارزاده پرنق


22. دستاوردهای برنامۀ مرشدی رسمی برای سازمان‌ها

دوره 8، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 1-26

قنبر محمدی الیاسی؛ نیلوفر نصیری


23. چارچوبی برای مدیریت استعداد در صنعت گردشگری

دوره 8، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 1-29

سید علیقلی روشن؛ علیرضا موغلی؛ حبیب الله سالارزهی؛ رقیه پریش


24. طراحی مدل هوشمند تناسب شغل و شاغل مبتنی بر استعدادها با رویکرد داده کاوی ‏

دوره 8، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 1-34

عادل آذر؛ محسن شفیعی نیک آبادی؛ علیرضا مقدم؛ محمد سنگی


25. ارائه مدل مفهومی سنجش عملکرد دانشگاه سازمانی با رویکرد ترکیبی کارت امتیازی توسعه‌یافته

دوره 9، شماره 1، بهار 1396، صفحه 1-20

رشید نقوی؛ مسعود مصدق خواه؛ محمدرضا حسنی آهنگر؛ علی محمد احمدوند