اهداف و چشم انداز

 اهداف فصلنامه:

 • گسترش اندیشه‌ها و نتایج نوآوری‌های پژوهشی در زمینه­‌های مدیریت منابع انسانی،
 • چیستی، چرایی، چگونگی و فلسفه مدیریت منابع انسانی؛
 • طراحی الگوهای مدیریت منابع انسانی هماهنگ با الگوی اسلامی- ایرانی، چشم‌انداز بیست ساله کشور، نقشه جامع علمی کشور و آینده‌نگری‌ها در سطح ملی، منطقه‌ای و بین­‌المللی؛
 • تحول، بهبود مدیریت و مدیریت تحول در حوزه منابع انسانی؛
 • نشر و عرضه دستاوردهای علمی پژوهشی بر اساس نیاز و تقاضای سازمان‌های اجرایی کوچک‌، متوسط، بزرگ و شبکه‌ای در حوزه مدیریت منابع انسانی و ارزیابی نتایج و به‌‌کارگیری آن‌ها؛
 • کمک به تبادل و ارتقاء دانش مدیریت منابع انسانی در سطح ملی، منطقه­‌ای و بین المللی.

سیاست‌های محتوایی فصلنامه:

1- مقاله‌ باید پژوهشی و حاصل تحقیق نویسنده یا نویسندگان در زمینه‌ مدیریت منابع انسانی باشد.

2- مقاله، در هیچ‌یک از نشریات داخلی و خارجی یا مجموعه مقاله‌های همایش‌ها و مجامع علمی ‌به چاپ نرسیده یا به‌طور هم‌زمان برای سایر نشریات ارسال نشده باشد.

3- مقالاتی که از حیث روش‌شناسی از روش‌های آمیخته یا کیفی مناسب استفاده نمایند، در اولویت بررسی و پذیرش قرار دارند.

4- اولویت‌های موضوعی مورد نظر فصلنامه:

 • پژوهش‌های بین رشته ای با محوریت سرمایه انسانی با موضوع شعار سال 1399 (جهش تولید)؛
 • موضوعات مرتبط با ابعاد مدیریت منابع انسانی شیوع ویروس کرونا در ایران و جهان؛
 • موضوعات مرتبط با ابعاد مدیریت منابع انسانی مکتب شهید حاج قاسم سلیمانی؛
 • موضوعات مرز دانشی و دانش‌های نوظهور و آینده‌نگرانه در حوزه مدیریت منابع انسانی؛
 • نظریه‌پردازی و نقد روش‌مند نظریات موجود در حوزه منابع انسانی؛
 • مفهوم‌سازی و تبیین مفاهیم نوظهور در عرصه منابع انسانی؛
 • پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی با رویکرد اسلامی؛
 • مدیریت منابع انسانی تطبیقی در سازمان‌های نظامی و غیرنظامی (داخلی و خارجی)؛
 • مستندسازی و احصاء دانش منابع انسانی از تجربیات مدیران و فرماندهان کشوری و لشگری؛
 • نظام مباحث و موضوعات دانش مدیریت منابع انسانی؛