دوره و شماره: دوره 7، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 1-260 (شماره پیاپی 21) 

مقاله پژوهشی

1. نقش عوامل فردی، سازمانی و مدیریتی مؤثر بر پذیرش فناوری اطلاعات در سازمان‌های دولتی ایران

صفحه 1-28

مسعود موحدی؛ علی محمد احمدوند؛ شهرام علی یاری؛ فلورانس نامجویان


8. ارائه‌ مدلی برای پیش‌بینی سطح معنویت در سازمان با رویکرد شبکه‌ عصبی مصنوعی

صفحه 177-206

محسن دهشیری زاده؛ سیدحبیب اله میرغفوری؛ زهرا دهقانی محمودابادی