دوره و شماره: دوره 8، شماره 4 - شماره پیاپی 26، اسفند 1395، صفحه 1-250 (شماره پیاپی 26) 

مقاله پژوهشی

طراحی مدل هوشمند تناسب شغل و شاغل مبتنی بر استعدادها با رویکرد داده کاوی ‏

صفحه 1-34

عادل آذر؛ محسن شفیعی نیک آبادی؛ علیرضا مقدم؛ محمد سنگی


شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر در نگهداشت کارکنان

صفحه 155-185

حسن توکلی نژاد؛ نسرین جزنی؛ غلامرضا معمارزاده طهران؛ محمدعلی افشارکاظمی