دوره و شماره: دوره 6، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 1-215 (شماره پیاپی 16) 
3. ارائه مدلی جهت ارزیابی عملکرد کارکنان دانشی

صفحه 39-55

یاسر علیدادی؛ محمد مهدوی مزده؛ سید جلال موسوی؛ غلامحسین نیکوکار