بررسی اثرات کارکردی، ارتباطی و تحولی سامانه‌‏های اطلاعاتی منابع انسانی در سازمان‏های دولتی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه جامع امام حسین (ع)

2 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور

چکیده

مدیریت منابع انسانی دربرگیرنده‌ی فعالیت‏هایی همچون جذب، انتخاب، نگه‌داشت، و بهبود نیروی کار به‌منظور دست‌یابی به اهداف فردی و سازمانی است. سامانه‌های اطلاعاتی منابع انسانی، ترکیبی از مدیریت منابع انسانی و بانک‌های اطلاعاتی است. این فناوری، سامانه‌ای است که به‌منظور دست‌یابی، حفظ، ویرایش، کاوش، بازیابی و توزیع اطلاعات مربوط به منابع انسانی به‌کار می‏رود. سامانه‌های اطلاعاتی منابع انسانی، معمولاً بخشی از سامانه‌ی اطلاعاتی اصلی سازمان است که بخش‏های دیگری مانند: حسابداری، تولید و بازاریابی را نیز پوشش می‏دهد. در این پژوهش، اثراتِ ابعاد کارکردی، ارتباطی و تحولی سامانه‌های اطلاعاتی منابع انسانی (HRIS) بر سازمان‏های دولتی شناسایی شده و در ادامه، میزان تحقق آنها در بخش دولتی ایران مورد ارزیابی قرار می‏گیرد. برای شناسایی ابعاد، از ادبیات تحقیق و همچنین نظر خبرگان و برای ارزیابی تحقق آنها در بخش دولتی ایران از دیدگاه مدیران منابع انسانی سازمان‏های دولتی استفاده شده است. یافته‏ها نشان می‏دهد که تأکید بر مزایای کارکردی به‌کارگیری سامانه‌های اطلاعاتی منابع انسانی می‏تواند گمراه‌کننده باشد؛ زیرا، مزایای اصلی پیاده‏سازی آن در جنبه‏های ارتباطی و تحولی آن نهفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of Performance, Communicative, and Transformational Effects Of Human Resource Information Systems in Iranian Public Organizations

نویسنده [English]

  • Javad Ashoori 2
2 MDHC
چکیده [English]

Human resource management encompasses activities such as attraction, maintenance, and improvement of work force to achieve individual and organizational goals. Human resource information systems are combinations of human resource management and databanks. This is a technology for attraction, maintenance, editing, investigation, reviving and distribution of human resources. Human resource information systems are part of main information system of the organization which covers other parts such as accounting, production and marketing. In this research, the effect of performance, communicative, and transformational dimensions of human resource information system (HRIS) are identified and their implementations are assessed. The research literature as well as the opinions of the experts are analysed to identify the dimensions of the issue. For the assessment of their implementation, the opinions of the public administrators are used. The results show that emphasizing on the performance advantage of applying human resource information systems can be misleading, because their main advantage of their implementation is due to their communicative and transformational dimensions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • information systems
  • Human Resource Information Systems (HRIS)
  • Public Organizations in Iran