دوره و شماره: دوره 6، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 1-262 (شماره پیاپی 18) 
طراحی و تدوین مدل‌شناختی تصمیم‌گیری فردی فرماندهان و مدیران

صفحه 25-45

مجتبی اسکندری؛ علی فرهی؛ ابوالفضل محمدی؛ محمدرضا قربانی


رابطه‌ی مهارت‌های ارتباطی کارکنان با رضایت مشتریان

صفحه 93-108

فرزانه مزینانی؛ منوچهر کامکار؛ غلامرضا منشئی