دوره و شماره: دوره 6، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 1-262 (شماره پیاپی 18) 
2. طراحی و تدوین مدل‌شناختی تصمیم‌گیری فردی فرماندهان و مدیران

صفحه 25-45

مجتبی اسکندری؛ علی فرهی؛ ابوالفضل محمدی؛ محمدرضا قربانی


5. رابطه‌ی مهارت‌های ارتباطی کارکنان با رضایت مشتریان

صفحه 93-108

فرزانه مزینانی؛ منوچهر کامکار؛ غلامرضا منشئی


10. پیش بینی روند پژوهش در مدیریت منابع انسانی با استفاده از تحلیل سری‌های زمانی‌ (با استناد به مقالات پایگاه‌های اطلاعاتی علمی)

صفحه 207-235

غلامرضا بردبار؛ نرگس منتظری هدش؛ معصومه آبی کاری؛ فریده موسی بیکی؛ محمدرضا زارع بنادکوکی