دوره و شماره: دوره 11، شماره 2 - شماره پیاپی 36، تابستان 1398، صفحه 1-200 (شماره پیاپی 36) 

مقاله پژوهشی

1. فهم حرفه‌ای‌سازی حوزه‌ی مدیریت منابع انسانی

صفحه 1-28

محمدامین باتمانی؛ جبار باباشاهی؛ حمیدرضا یزدانی


2. طراحی مدل شایستگی سفیران جمهوری اسلامی ایران

صفحه 29-56

علی اصغر پور عزت؛ مجید مختاریان پور؛ علی امینی


4. طراحی و تبیین مدل چابکی رهبری منابع انسانی در مؤسسات آموزش عالی

صفحه 87-112

آناهیتا امینی حاجی باشی؛ سید رضا سید جوادین؛ مجتبی امیری؛ احمدعلی یزدان پناه


5. اعتباریابی الگوی توانمندسازی سازمانی مبتنی بر فرایندهای منابع انسانی

صفحه 113-136

حسین منصوری؛ علی شائمی برزکی؛ محمد حسین مشرف جوادی؛ مسعود کیانپور


6. طراحی الگوی شایستگی های رهبری در دانشگاه های دولتی شهر تهران

صفحه 137-166

احمدعلی امامی میبدی؛ حمید رحیمیان؛ عباس عباس پور؛ سعید غیاثی ندوشن