دوره و شماره: دوره 11، شماره 1 - شماره پیاپی 35، بهار 1398، صفحه 1-250 (شماره پیاپی 35) 

مقاله پژوهشی

1. طراحی الگوی توسعه راهبرد‌های منابع‌انسانی مبتنی‌بر مدیریت ریسک‌های منابع انسانی

صفحه 1-28

علی اندایش؛ بیژن عبداللهی؛ سعید جعفری نیا؛ اکبر حسن پور


2. الگویی برای خط‌مشی‌گذاری سرمایه انسانی

صفحه 29-64

مهدی صفیان؛ علی فرهی؛ حمید حاجی ملا میرزایی؛ سیدعلی موسوی


3. رویکردی نوین در طراحی الگوی چند سطحی شکوفایی منابع انسانی

صفحه 65-88

علی نصر اصفهانی؛ نسرین نکوئی مارنانی؛ مهدی ابزری؛ هادی تیموری


4. طراحی مدل سیستمی آموزش و توسعه سرمایه انسانی در صنایع خلاق

صفحه 89-116

سید مهدی شریفی؛ محمدرضا سعیدآبادی؛ مهرداد استیری؛ عسگری حسین تبار


5. طراحی و تبیین مدل سنجش خرد سازمانی

صفحه 117-142

علی رضائیان؛ نوید نظافتی؛ علی اوتارخانی؛ خالد المسوری


6. بررسی موانع موثر بر استقرار نظام جانشین‌پروری

صفحه 143-162

صدیقه طوطیان؛ اسدالله مهرآرا؛ رزیتا کلانتری