دوره و شماره: دوره 11، شماره 3 - شماره پیاپی 37، پاییز 1398، صفحه 1-189 
2. طراحی و تبیین مدل معماری دانش منابع انسانی در سازمان‌های دانش‌بنیان

صفحه 37-68

عبداله ساعدی؛ رضا سپهوند؛ نجم الدین موسوی؛ محمد حکاک


3. طراحی الگوی پایبندسازی کارکنان با استفاده از تئوری نقاط مرجع استراتژیک

صفحه 69-92

عبدالحسین پیکرنگار؛ میرعلی سیدنقوی؛ غلامرضا معمارزاده طهران؛ علی محتشمی