کلیدواژه‌ها = مدیریت منابع انسانی
تعداد مقالات: 14
1. ارائه مدل استقرار مدیریت منابع ‌انسانی الکترونیک (پژوهشی آمیخته)

دوره 10، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 101-124

حمید عرفانیان خان زاده


2. فراترکیب مطالعات منزلت کارکنان در ایران

دوره 10، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 1-22

سید عبدالله صالح نژاد؛ حسن درویش؛ علی اکبر احمدی؛ لطف الله فروزنده


3. مطالعه کیفی ردپای دیجیتال در مدیریت منابع انسانی

دوره 10، شماره 1، بهار 1397، صفحه 211-232

حسن بودلایی؛ بهروز کشاورز نیک؛ یوسف محمدی مقدم


4. طراحی راهبرد‌های توسعۀ منابع انسانی بومی به تفکیک وضعیت استخدامی کارکنان

دوره 9، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 25-48

احمد علی خائف الهی؛ علی روحانی؛ شهرزاد نیری


5. بکار گیری نیروهای متخصص در پست‌های متناسب با تخصص‌های آنان

دوره 9، شماره 1، بهار 1396، صفحه 75-100

علی فرهی؛ سید مسعود پورسعید؛ محسن شعبانی


7. تدوین و ارائه چارچوبی مفهومی با هدف همسویی استراتژی‌ منابع انسانی و فرهنگ سازمانی

دوره 8، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 35-56

علی فرهادی محلی؛ مرتضی موسی خانی؛ مجتبی طبری


9. طراحی و اعتباربخشی الگوی تحلیل وضعیت نظام مدیریت منابع انسانی

دوره 7، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 71-94

مانی آرمان؛ حسن جوشقانی