کلیدواژه‌ها = منابع انسانی
تعداد مقالات: 2
1. سناریوهای آینده کرامت منابع انسانی در سازمان (موردمطالعه: ثبت احوال استان تهران)

دوره 12، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 9-34

بابک جوکار؛ زهرا علی پوردرویش؛ ناصر میرسپاسی؛ حمیدرضا یزدانی


2. بررسی و شناسایی عوامل مؤثر بر ناهنجاری‌های رفتاری منابع انسانی در بعد اخلاقی

دوره 10، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 165-190

مجتبی اسکندری؛ عباس اسلامی فارسانی؛ احمد کارگر؛ محمد رضا هدیه لو