نویسنده = علی فرهی
تعداد مقالات: 8
1. الگویی برای خط‌مشی‌گذاری سرمایه انسانی

دوره 11، شماره 1، بهار 1398، صفحه 29-64

مهدی صفیان؛ علی فرهی؛ حمید حاجی ملا میرزایی؛ سیدعلی موسوی


2. ارائه الگوی مسیر پیشرفت شغلی

دوره 10، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 51-78

علی فرهی؛ محمد رضا سلطانی؛ محمد نصراللهی


3. بررسی تاثیر رهبری راهبردی بر نوآوری با تاکید بر رویکرد ارتباطات شبکه ای

دوره 9، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 181-205

محمد ابراهیم سنجقی؛ سید احمد دلیری؛ علی فرهی؛ فاطمه السادات امیراحمدی


4. بکار گیری نیروهای متخصص در پست‌های متناسب با تخصص‌های آنان

دوره 9، شماره 1، بهار 1396، صفحه 75-100

علی فرهی؛ سید مسعود پورسعید؛ محسن شعبانی


5. طراحی و تبیین ابعاد سازمانی مدل سازمان حافظ کارکنان از ضربات روانی

دوره 7، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 209-236

فریدون احمدی؛ علی فرهی؛ کمال میانداری؛ اسکندر شیرازی


6. طراحی و تبیین الگوی توسعه منابع انسانی یکی از سازمان‌های نیروهای مسلح

دوره 7، شماره 1، بهار 1394، صفحه 187-212

ابوالفضل محمدی؛ علی فرهی؛ محمد رضا سلطانی؛ خدایار تاروردی پور


7. طراحی و تدوین مدل‌شناختی تصمیم‌گیری فردی فرماندهان و مدیران

دوره 6، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 25-45

مجتبی اسکندری؛ علی فرهی؛ ابوالفضل محمدی؛ محمدرضا قربانی


8. توسعه‌ی فرایندهای اصلی سرمایه‌ی انسانی با بهره‌گیری از فن تحلیل شکاف

دوره 6، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 115-138

علی فرهی؛ حسین ظریف منش؛ هادی فقیه علی آبادی؛ رضا مازندرانی