توسعه‌ی فرایندهای اصلی سرمایه‌ی انسانی با بهره‌گیری از فن تحلیل شکاف

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه

چکیده

برای تحقق اهداف سازمانی، گریزی از شناخت وضعیت موجود نیست. به‌مدد شناسایی نقاط ضعف و قوت است که می‌توان مرکب راهوار برنامه‌ریزی را برای طی طریق به مقصود، تجهیز و تکمیل کرد. مقاله‌ی حاضر که برآمده از یک کار پژوهشی کاربردی است تلاش دارد با تحلیل شکاف وضعیت موجود و وضعیت مطلوب فرایندهای اصلی سرمایه‌ی انسانی، سازوکارهای لازم را ارایه نماید. برای این منظور با استفاده از فنون و ابزارهای تحلیل شکاف مانند سروکوال، BPI، BPR، الگوهای برنامه‌ریزی راهبردی و نظرخواهی از جامعه‌ی متخصصان و خبرگان، نظرسنجی از مسئولین مربوطه، وضعیت موجود شناسایی و فاصله و شکاف آن با وضعیت مطلوب را تحلیل نموده، سپس براساس اطلاعات به‌دست‌آمده، گلوگاه‌ها و نقاط بحرانی شناسایی و راه‌کارهایی مانند: شایسته‌سالاری، دوره‌های توانمندسازی، طراحی نظام جامع حقوق و دستمزد، طراحی الگوی تعالی بومی منابع انسانی، بازنگری و اصلاح نظام تأمین منابع انسانی برای سرعت‌بخشیدن به رشد، توسعه و تعالی سرمایه‌ی انسانی پیشنهاد گردیده است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing Human Capital Main Process Using Gap Analysis Technique

نویسندگان [English]

  • ali farrahi
  • hosein zarifmanesh
  • hadi faghih
  • reza mazandarani
چکیده [English]

Fulfillment of organizational objectives requires the identification of the present situation (status quo). It is due to the identification of the weaknesses and strengths of the present situation that one can program effectively to achieve goals. This applied research is aimed at presenting the main processes of human capital and the required mechanism to achieve it by conducting a gap analysis investigation. Using the techniques of gap analysis, such as Servequal, BPI, and BPR, as well as strategic planning models, and surveying the experts community, surveying responsible officials, the present situation was identified and its distance from the desirable situation was analyzed. The critical points were identified according to the data and the following solutions were presented: meritocracy, empowering courses, designing a comprehensive wage system, designing human resource local excellence model, and revising and modifying human resource supply system for accelerating progression.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gap analysis
  • Human Capital Development
  • Human Capital Processes