طراحی و تدوین مدل‌شناختی تصمیم‌گیری فردی فرماندهان و مدیران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه

چکیده

علمای مدیریت، اذعان دارند که تصمیم‌گیری در همه‌ی شرایط مهم است؛ ولی در سازمان‌هایی که با امنیت کشور و مردم سروکار دارند، اهمیت آن دوچندان می‌شود. عوامل متعددی بر تصمیم‌گیری فرماندهان و مدیران مؤثر است از آن‌جمله: عوامل سازمانی، عوامل فردی، محیط و اطلاعات. این مقاله، به بررسی و تحلیل عوامل فردی فرماندهان و مدیران از جمله: شخصیت، سبک جمع‌آوری و ارزیابی اطلاعات، تصاویر ذهنی و ملاک‌های ارزیابیِ مؤثر بر تصمیم‌گیری می‌پردازد.
جامعه‌ی آماری تحقیق شامل فرماندهان و مدیرانی است که در یکی از نیروهای مسلح مشغول خدمت می‌باشند. داده‌ها از طریق پرسش‌نامه جمع‌آوری و برای تحلیل آنها از تکنیک تحلیل مسیر استفاده شده است. نتایج نشان داد بین سبک جمع‌آوری و سبک ارزیابی اطلاعات فرماندهان و مدیران جامعه مورد مطالعه با تصمیم‌گیری آنها رابطه‌ای معنادار وجود دارد. همچنین تصاویر ذهنی- به‌ویژه تصویر از هدف- و ملاک‌های ارزیابی با انتخاب، رابطه‌ی مستقیم یا غیرمستقیم دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing an Individual Decision Making Cognitive Model for Commanders and Managers

نویسندگان [English]

 • mojtaba eskandari
 • ali farrahi
 • abulfazl mohamadi
 • mohammad ghorbani
چکیده [English]

All scholars of management believe that decision making is important in any situation. Yet, it is moreimportant in organizations associatedwith the country’s security. Several factors affect decisionmaking by commanders and managers including organizational factors, environment and information. This research intends to investigate individual factors relating to the commanders and managers, such as personality, method of data gathering and evaluation, mental images and criteria for evaluation.
Research community includes all of the commanders and mangers in one of the forces of the Iranian armed forces. A questionnaire was used to collect data, and rout analysis techniqueswereused for data analysis. The results indicated that data collection style and that of the evaluation of commanders and managers were significantly related totheir decision making. The researchers also found out that mental image –especially the image of the objectives- and evaluation criteria were directly or indirectly related.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Decision making
 • Information
 • Self-Image
 • Image of the Values
 • Image of the Objectives
 • Profit Making
 • Loss Prevention