کلیدواژه‌ها = راهبرد منابع انسانی
تعداد مقالات: 9
1. همسویی راهبرد عام منابع انسانی با راهبرد زیرسیستم‌های منابع انسانی

دوره 9، شماره 1، بهار 1396، صفحه 183-206

میرعلی سیدنقوی؛ محمد خانباشی؛ محسن صلواتی


2. تدوین و ارائه چارچوبی مفهومی با هدف همسویی استراتژی‌ منابع انسانی و فرهنگ سازمانی

دوره 8، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 35-56

علی فرهادی محلی؛ مرتضی موسی خانی؛ مجتبی طبری


3. ارائه چارچوبی برای تدوین استراتژی‌های منابع انسانی

دوره 8، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 30-59

الهام ابراهیمی؛ محمدرضا فتحی


4. برنامه‌ریزی راهبردی منابع انسانی بر مبنای الگوی BSC

دوره 8، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 159-181

ناصر صفایی؛ زهرا باقری


5. بررسی میزان همسویی راهبرد منابع انسانی با راهبرد کسب‌وکار

دوره 8، شماره 1، بهار 1395، صفحه 31-54

سهراب خلیلی شورینی؛ اصغر جبارزاده پرنق


6. بررسی تاثیر همسویی راهبردهای تجاری و منابع انسانی بر شاخص های عملکردی کلیدی مالی و رضایت کارکنان

دوره 7، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 105-127

محسن ایزدی یزدان آبادی؛ مهدیه حقانی؛ فرشته امین


7. تحلیل راهبردهای مدیریت منابع انسانی در سازمان‌ها با رویکرد فناوری اطلاعات

دوره 6، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 1-24

سید مهدی الوانی؛ مجتبی رئیس صفری