نویسنده = آرین قلی پور
تعداد مقالات: 2
1. شناسایی تأثیر به کارگیری سبک رهبری زهرآگین در سازمان بر نتایج و پیامدهای منابع انسانی

دوره 6، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 109-127

سید رضا سید جوادین؛ آرین قلی پور؛ محمد جانعلی زاده شوکی


2. شناسایی و رتبه‌بندی شاخص‌های کارکنان کلیدی در راستای مدیریت استعدادهای سازمانی

دوره 6، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 165-191

ابراهیم جواهری زاده؛ آرین قلی پور؛ سیدمحمد مقیمی