شناسایی و رتبه‌بندی شاخص‌های کارکنان کلیدی در راستای مدیریت استعدادهای سازمانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو/ دانشگاه علامه طباطبایی

2 هیئت علمی دانشگاه تهران

3 معاون اداری و مالی دانشگاه تهران/ استاد داناشگاه تهران

چکیده

امروزه اعتقاد بر این است که منابع انسانی مهم‌ترین مزیت رقابتی و سرمایه‌ی سازمانی است و به‌همین دلیل، بر نقش ارزشمند افراد در سازمان تأکید شده است و مدیریت مطلوب آن‌ها بسیار مهم و حساس تلقی می‌شود. مدیریت استعداد، نشان‌دهنده‌ی نوعی تغییر پارادایم از مدیریت منابع انسانی سنتی به مدیریت منابع انسانی نوینی است که دربرگیرنده‌ی توجه به نخبگان سازمانی است. یکی از گام‌های نخستین در مدیریت استعداد، شناسایی کارکنان کلیدی و استعدادهای سازمانی است. هدف از این پژوهش، شناسایی و رتبه‌بندی مهم‌ترین مؤلفه‌ها و ویژگی‌های کارکنان کلیدی و استعدادهای سازمانی در دانشگاه تهران است.
پژوهش حاضر، به روش آمیخته، مبتنی بر تحلیل زمینه، با استفاده از ابزار مصاحبه و پرسش‌نامه انجام شده است. نمونه‌گیری به روش نمونه‌گیری نظری و با استفاده از فن گلوله‌برفی انجام شده که بر مبنای آن تعداد 15 مصاحبه با کارشناسان و مدیران دانشگاه تهران صورت گرفته است. نتایج این پژوهش، 49 شاخص را برای شناسایی کارکنان کلیدی این دانشگاه شناسایی کرده است که از بین آنها قدرت یادگیرندگی در رتبه‌ی اول اهمیت قرار دارد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification and Ranking of Key Employees’ Indicators in the Direction of Organizational Talent Management

نویسنده [English]

  • ebrahim javaheri zadeh 1
چکیده [English]

Human resource is regarded as the most important competitive factor of today organizations. Therefore, the valuable role of people in organizations and their desirable management are emphasized. Talent management is a change in paradigm through which traditional human resource management changes into a modern one wherein talented people in the organization are considered greatly. A very essential step in talent management is to identify the talented and key employees of the organization.
This research has applied compound method on the basis of background analysis using interviews and questionnaires. Sampling was conducted by theoretical sampling method using snowball technique according to which 15 interviews were implemented with university experts and managers. The results proposed that there were 49 indicators for key employees from which learning power ranked as the first

کلیدواژه‌ها [English]

  • Talent
  • talent management
  • Key Employees
  • Background Analysis