بررسی عوامل اثرگذار بر تجربة کارکنان در شرکت‌های تولید نرم افزار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استاد تمام، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران. تهران، ایران

چکیده

با توجه به اینکه در سال‌های اخیر چهار نسل متفاوت از کارکنان در سازمان‌ها در کنار هم مشغول به کارند، راضی نگه داشتن و ایجاد تعلق خاطر نسبت به سازمان در کارکنان، به چالشی برای مدیران منابع انسانی سازمان بدل شده است. برخی محققان در پاسخ به این چالش، تغییر رویکرد سازمان، به مدیریت تجربة کارکنان را توصیه می‌کنند. اما آنچه اهمیت می‌یابد این است که در ساخت یک تجربة مثبت همکاری، چه عواملی اثرگذارند. هدف از پژوهش جاری، ارائة مدل تجربة کارکنان در شرکت‌های تولید نرم افزار است. پژوهش جاری یک پژوهش کاربردی است. در این پژوهش، با استفاده از روش تحقیق پدیدارشناسی توصیفی، با روش تحلیل موستاکاس به توصیف پدیده تجربة کارکنان، در دو شرکت همکاران سیستم و داتین که دو شرکت تولید نرم‌افزار بزرگ در کشور هستند، پرداخته شده است، برمبنای یافته‌های پژوهش 7 عامل سازمانی، 2 عامل فردی و 4 عامل محیطی اثرگذار بر تجربة کارکنان شناسایی شدند. با توجه به اهمیت موضوع تجربة کارکنان در مدیریت منابع انسانی در عصری که چهار نسل متفاوت از کارکنان، با تنوع بالا مشغول به کار در سازمان هستند، یافته‌های این تحقیق به طراحان تجربة کارکنان در سازمان کمک خواهد کرد تا به بهبود تجربة کارکنان بپردازند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the effective factors on Employee Experience in software companies

نویسندگان [English]

  • Neda Dehghani 1
  • Aryan Gholipour 2
  • Seyed Kamal Vaezi 1
  • Ali Akbar Farhangi 1
1 Public Administration Department, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Full Professor in organizational behavior and human resource management, Faculty of management, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

According to the fact that in recent years, four generations of employees are working in the organizations, employees' satisfaction and creating a sense of engagement has become a challenge for human resource managers. In response to this challenge, some researchers recommend that organizations should change their approach in HRM to managing employee experience. Given that finding out influential factors in construction of employees experience is an important matter. The aim of current study is analyzing employees’ experiences throughout their career journey in software producing companies. The research participants are employees of two major software companies: Hamkaran system and Dotin. The strategy of research is descriptive phenomenology by use of Mustacas procedure. The research findings show us that 7 organizational elements, 4 environmental elements and 2 personal elements are the three major categories that shape employees experience. According to the importance of Employee Experience in era of 4 different generations in the organizations, this study will help employee experience architects to improve their employees' experiences.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Employee Experience؛ Human Resource Management؛ Employee Engagement
  • ؛ Phenomenology