نویسنده = محمد رضا سلطانی
تعداد مقالات: 7
1. ارائه الگوی مسیر پیشرفت شغلی

دوره 10، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 51-78

علی فرهی؛ محمد رضا سلطانی؛ محمد نصراللهی


2. بررسی و تحلیل وضعیت نظام ارزشیابی عملکرد

دوره 10، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 23-48

محمد رضا سلطانی؛ محمد حسین طلایی؛ احمد صابری مقدم


3. طراحی و تبیین الگوی جانشین پروری در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

دوره 9، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 1-24

محمد رضا سلطانی؛ مهدی ناظمی؛ محمد حسین طلایی؛ علیرضا قویدل


5. طراحی و تبیین الگوی مطلوب ومعیارهای مناسب ارزشیابی‌عملکرد کارکنان مأمور به خارج از سپاه

دوره 8، شماره 1، بهار 1395، صفحه 209-236

محمد رضا سلطانی؛ امیر حصیرچی؛ بهروز جهانگیری


6. بررسی عوامل موثر بر توسعه منابع انسانی با رویکرد نهادی

دوره 7، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 51-78

محمد رضا سلطانی؛ مصطفی سلیمان تبار