کلیدواژه‌ها = سرمایه انسانی
تعداد مقالات: 5
1. ارائه مدلی برای شناسایی شاخص‌های سرمایه انسانی در یک دانشگاه نظامی با رویکرد ترکیبی ISM ـ ANP

دوره 12، شماره 1، بهار 1399، صفحه 39-71

داریوش مهری؛ رضا زمانی؛ عبداله وثوقی؛ حسین نامدار


2. بررسی ابعاد اقتضایی نظام ارزیابی عملکرد کارکنان کلیدی با رویکرد معماری منابع انسانی

دوره 10، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 25-50

سید محسن زارع؛ علی شائمی برزکی؛ محمد اسماعیل انصاری؛ مهدی ابزری


3. ارائه الگوی مسیر پیشرفت شغلی

دوره 10، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 51-78

علی فرهی؛ محمد رضا سلطانی؛ محمد نصراللهی


4. طراحی و تبیین الگوی جانشین پروری در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

دوره 9، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 1-24

محمد رضا سلطانی؛ مهدی ناظمی؛ محمد حسین طلایی؛ علیرضا قویدل