نویسنده = رضا سپهوند
تعداد مقالات: 5
1. طراحی و تبیین مدل معماری دانش منابع انسانی در سازمان‌های دانش‌بنیان

دوره 11، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 37-68

عبداله ساعدی؛ رضا سپهوند؛ نجم الدین موسوی؛ محمد حکاک


2. نقش کارکنان نامرئی بر تنبلی سازمانی در سازمان های دولتی

دوره 10، شماره 1، بهار 1397، صفحه 51-76

زهره محمدیاری؛ رضا سپهوند؛ حجت وحدتی؛ سید نجم الدین موسوی


3. بررسی تأثیر شایستگی‌های بین فرهنگی بر آمادگی مدیران برای تغییر سازمانی

دوره 9، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 47-68

رضا سپهوند؛ یوسف زرنگاریان؛ مهدی محمدی


4. شناسایی و اولویت بندی مولفه های دارایی های نامشهود سازمانی

دوره 9، شماره 1، بهار 1396، صفحه 101-124

حبیب میرزایی؛ رضا سپهوند؛ امیرهوشنگ نظرپوری؛ محمودرضا اسماعیلی


5. طراحی الگوی مزیت رقابتی پایدار مبتنی بر شایستگی سرمایة انسانی در صنعت بیمه

دوره 8، شماره 1، بهار 1395، صفحه 179-208

صمد رحیمی اقدم؛ محمودرضا اسماعیلی؛ حجت اله وحدتی؛ رضا سپهوند