کلیدواژه‌ها = جانشین‌پروری
تعداد مقالات: 5
1. طراحی مدل نظام مدیریت جانشین‌پروری مبتنی بر شاخص‌های بومی- سازمانی

دوره 10، شماره 1، بهار 1397، صفحه 25-50

سیدحسن حسینی؛ علی شائمی برزکی؛ علی نصر اصفهانی


2. فهم الگوی فرآیندی طراحی و استقرار نظام جانشین‌پروری در سازمان‌های دولتی

دوره 9، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 55-80

میثم لطیفی؛ محمد عبدالحسین زاده


3. بررسی الگوی جانشین‌پروری شرکت مدیریت منابع آب ایران

دوره 9، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 49-70

فرشته امین؛ علیرضا نادری خورشیدی؛ عزیزاله واحد


4. شناسایی عوامل مؤثر در بروز رفتار جانشین‌پروری: رویکردی کیفی

دوره 8، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 183-208

مهدی گل وردی؛ حسن زارعی متین؛ غلامرضا جندقی