کلیدواژه‌ها = آموزش
تعداد مقالات: 5
1. بررسی عوامل موثر بر توسعه منابع انسانی با رویکرد نهادی

دوره 7، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 51-78

محمد رضا سلطانی؛ مصطفی سلیمان تبار


2. بررسی آثار خط‌مشی‌های مدیریت منابع انسانی بر عملکرد سازمانی

دوره 7، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 105-130

حاجیه رجبی فرجاد؛ احمدعلی روح الهی