نویسنده = الهام ابراهیمی
تعداد مقالات: 4
1. تحلیل تأثیر علامت‌دهی بر جذابیت سازمان برای متقاضی؛ تبیین نقش نگرش و هویت‌یابی متقاضی

دوره 11، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 179-205

الهام ابراهیمی؛ الناز نجاتی کریم آباد؛ علی شجاع


2. واکاوی و تبیین پیامدهای شغلی و سازمانی بازاریابی داخلی

دوره 10، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 141-164

الهام ابراهیمی؛ مهسا محمدی ساردو؛ علی شجاع


3. ارائه چارچوبی برای تدوین استراتژی‌های منابع انسانی

دوره 8، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 30-59

الهام ابراهیمی؛ محمدرضا فتحی


4. طراحی و تبیین چارچوبی برای شناسایی و دسته‌بندی ریسک‌های منابع انسانی: کاربرد رویکرد کیفی

دوره 7، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 1-24

حسن قالیباف اصل؛ سید محمد مقیمی؛ آرین قلی پور؛ الهام ابراهیمی