نویسنده = فرشته امین
تعداد مقالات: 5
1. طراحی الگوی توسعه راه‌حل‌یابی حقوقی منابع انسانی قضایی؛ پژوهشی آمیخته

دوره 12، شماره 1، بهار 1399، صفحه 9-38

سیدرضا سیدجوادین؛ فرشته امین؛ محمد تابان؛ رسول رسایی فرد


2. بررسی الگوی جانشین‌پروری شرکت مدیریت منابع آب ایران

دوره 9، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 49-70

فرشته امین؛ علیرضا نادری خورشیدی؛ عزیزاله واحد


3. بررسی تأثیرات متغیرهای جمعیت‌شناختی بر چابکی نیروی انسانی

دوره 8، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 233-255

فرشته امین؛ فاطمه میر


5. بررسی تاثیر همسویی راهبردهای تجاری و منابع انسانی بر شاخص های عملکردی کلیدی مالی و رضایت کارکنان

دوره 7، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 105-127

محسن ایزدی یزدان آبادی؛ مهدیه حقانی؛ فرشته امین