کلیدواژه‌ها = همسویی
تعداد مقالات: 3
1. تدوین و ارائه چارچوبی مفهومی با هدف همسویی استراتژی‌ منابع انسانی و فرهنگ سازمانی

دوره 8، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 35-56

علی فرهادی محلی؛ مرتضی موسی خانی؛ مجتبی طبری


2. بررسی میزان همسویی راهبرد منابع انسانی با راهبرد کسب‌وکار

دوره 8، شماره 1، بهار 1395، صفحه 31-54

سهراب خلیلی شورینی؛ اصغر جبارزاده پرنق


3. بررسی تاثیر همسویی راهبردهای تجاری و منابع انسانی بر شاخص های عملکردی کلیدی مالی و رضایت کارکنان

دوره 7، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 105-127

محسن ایزدی یزدان آبادی؛ مهدیه حقانی؛ فرشته امین