کلیدواژه‌ها = آموزش عالی
تعداد مقالات: 1
1. طراحی و تبیین مدل چابکی رهبری منابع انسانی در مؤسسات آموزش عالی

دوره 11، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 87-112

آناهیتا امینی حاجی باشی؛ سید رضا سید جوادین؛ مجتبی امیری؛ احمدعلی یزدان پناه