کلیدواژه‌ها = آموزش عالی
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی سطح بلوغ مدیریت سرمایه‌های انسانی در آموزش عالی

دوره 8، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 201-225

مسلم ملکی حسن وند؛ کیوان مرادی