نویسنده = محمودرضا اسماعیلی
تعداد مقالات: 3
1. شناسایی و اولویت بندی مولفه های دارایی های نامشهود سازمانی

دوره 9، شماره 1، بهار 1396، صفحه 101-124

حبیب میرزایی؛ رضا سپهوند؛ امیرهوشنگ نظرپوری؛ محمودرضا اسماعیلی


2. طراحی الگوی مزیت رقابتی پایدار مبتنی بر شایستگی سرمایة انسانی در صنعت بیمه

دوره 8، شماره 1، بهار 1395، صفحه 179-208

صمد رحیمی اقدم؛ محمودرضا اسماعیلی؛ حجت اله وحدتی؛ رضا سپهوند


3. بررسی تاثیر سرمایه فکری بر انعطاف‌پذیری منابع انسانی در صنعت بانکداری

دوره 7، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 129-151

صمد رحیمی اقدم؛ محمودرضا اسماعیلی