کلیدواژه‌ها = برنامه‌ریزی راهبردی
تعداد مقالات: 4
1. الگوی توسعه تفکر راهبردی مدیران ارشد بانک انصار

دوره 9، شماره 1، بهار 1396، صفحه 125-156

محمد شوقی؛ محمد بازرگانی؛ علیرضا نادری خورشیدی؛ علی دیواندی


2. تعیین رابطة بین اجرای موفق نظام برنامه‌ریزی راهبردی و پاداش درونی منابع انسانی

دوره 8، شماره 1، بهار 1395، صفحه 131-152

حمید حاجی ملامیرزایی؛ سیدمحمدصادق پورسعیداصفهانی؛ رسول فاضل زاده