کلیدواژه‌ها = شغلی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی عوامل مؤثر بر توانمندسازی کارکنان شهرداری ساری

دوره 10، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 157-178

جواد فعلی؛ علی گرجی کرسامی؛ محمدهادی پایروند


2. ارائه الگوی عوامل مؤثر بر جهت‏گیری‏ های کارراهه شغلی

دوره 8، شماره 1، بهار 1395، صفحه 55-78

سامان شیخ اسمعیلی؛ سنا حزباوی