کلیدواژه‌ها = چابکی سازمان
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تأثیر سواد اطلاعاتی کارکنان بر چابکی سازمان

دوره 8، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 113-136

غلامعلی طبرسا؛ صدیقه شریفی؛ سیداحمد حسینی


2. بررسی رابطه رهبری تحول آفرین و چابکی منابع انسانی

دوره 7، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 153-177

زهرا تاجی؛ غلامرضا بردبار