کلیدواژه‌ها = نوآوری
تعداد مقالات: 3
1. بررسی تاثیر رهبری راهبردی بر نوآوری با تاکید بر رویکرد ارتباطات شبکه ای

دوره 9، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 181-205

محمد ابراهیم سنجقی؛ سید احمد دلیری؛ علی فرهی؛ فاطمه السادات امیراحمدی