کلیدواژه‌ها = تغییر سازمانی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تأثیر شایستگی‌های بین فرهنگی بر آمادگی مدیران برای تغییر سازمانی

دوره 9، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 47-68

رضا سپهوند؛ یوسف زرنگاریان؛ مهدی محمدی


2. بررسی رابطه‌ بین الگوی ترجیحات فکری کارکنان و آمادگی آنها برای تغییر سازمانی

دوره 7، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 1-25

احمد وطنخواه؛ ایمان ظهوریان نادعلی