کلیدواژه‌ها = مدیریت استعداد
فهم‌شناختی مفهوم مدیریت استعداد: کاربرد ساخت‌گرایی شبکه خزانه

دوره 9، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 1-30

داود انارکی اردکانی؛ اکبر حسن پور؛ بیژن عبدالهی؛ حسین عباسیان


ارائه چهارچوب مدیریت استعداد با رویکرد چابکی منابع انسانی

دوره 9، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 1-20

روح اله سهرابی؛ داوود جعفری سرشت؛ فهیمه میداندار باسمنج


چارچوبی برای مدیریت استعداد در صنعت گردشگری

دوره 8، شماره 3، آذر 1395، صفحه 1-29

سید علیقلی روشن؛ علیرضا موغلی؛ حبیب الله سالارزهی؛ رقیه پریش


شناسایی و رتبه‌بندی شاخص‌های کارکنان کلیدی در راستای مدیریت استعدادهای سازمانی

دوره 6، شماره 3، آذر 1393، صفحه 165-191

ابراهیم جواهری زاده؛ آرین قلی پور؛ سیدمحمد مقیمی