کلیدواژه‌ها = معماری منابع انسانی
تعداد مقالات: 3
1. یک مدل تحلیلی برای سنجش عوامل مؤثر بر معماری منابع انسانی سازمان

دوره 10، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 133-158

خداکرم سلیمی فرد؛ محبت جاویدفر؛ زهرا محمدی زاده


2. بررسی ابعاد اقتضایی نظام ارزیابی عملکرد کارکنان کلیدی با رویکرد معماری منابع انسانی

دوره 10، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 25-50

سید محسن زارع؛ علی شائمی برزکی؛ محمد اسماعیل انصاری؛ مهدی ابزری


3. الگوی معماری منابع انسانی و ویژگی‌های ذهنی، مهارتی و رفتاری کارکنان

دوره 6، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 91-113

محمدرضا دلوی؛ مژگان کدخدایی