کلیدواژه‌ها = عملکرد
تعداد مقالات: 4
1. تاثیر مشخصه های فیزیکی محیط کار بر عملکرد کارکنان

دوره 9، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 69-92

سید رحمان اقبالی؛ محسن حامدی؛ فاطمه هاشمی


2. طراحی و تبیین الگوی مطلوب ومعیارهای مناسب ارزشیابی‌عملکرد کارکنان مأمور به خارج از سپاه

دوره 8، شماره 1، بهار 1395، صفحه 209-236

محمد رضا سلطانی؛ امیر حصیرچی؛ بهروز جهانگیری