کلیدواژه‌ها = تجربه
تعداد مقالات: 2
1. شناسایی شیوه‌های مستندسازی و انتقال تجربه‌های (حرفه‌ای) اعضای هیئت علمی در دانشگاه اصفهان

دوره 7، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 227-254

سیدعلی سیادت؛ رضا هویدا؛ سید رسول موسویان