کلیدواژه‌ها = راهبرد منابع انسانی
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی راهبرد‌‌های چرخش منابع انسانی در مرحلۀ افول کسب‌وکارهای کوچک و متوسط

دوره 10، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 121-140

علی یزدخواستی؛ اسماعیل مزروعی نصرابادی؛ پیمان دولتشاه