کلیدواژه‌ها = قابلیت‌های تطبیق با مسیر شغلی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تاثیر ویژگی های شغلی بررشد مسیر شغلی و قابلیت های تطبیق باآن

دوره 9، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 107-127

پونه رجبی؛ زهرا شیرازیان