نویسنده = مهدی محمدی
تعداد مقالات: 2
1. طراحی الگوی تربیت و آموزش مدیران نهادی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر مدل‌سازی ساختاری تفسیری و تحلیل MICMAC

دوره 10، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 179-206

مهدی محمدی؛ محمد حکاک؛ امیرهوشنگ نظرپوری؛ نجم الدین موسوی


2. بررسی تأثیر شایستگی‌های بین فرهنگی بر آمادگی مدیران برای تغییر سازمانی

دوره 9، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 47-68

رضا سپهوند؛ یوسف زرنگاریان؛ مهدی محمدی