نویسنده = محمد حسین طلایی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی و تحلیل وضعیت نظام ارزشیابی عملکرد

دوره 10، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 23-48

محمد رضا سلطانی؛ محمد حسین طلایی؛ احمد صابری مقدم


2. طراحی و تبیین الگوی جانشین پروری در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

دوره 9، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 1-24

محمد رضا سلطانی؛ مهدی ناظمی؛ محمد حسین طلایی؛ علیرضا قویدل