نویسنده = جبار باباشاهی
تعداد مقالات: 2
1. فهم حرفه‌ای‌سازی حوزه‌ی مدیریت منابع انسانی

دوره 11، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 1-28

محمدامین باتمانی؛ جبار باباشاهی؛ حمیدرضا یزدانی


2. طراحی ابزار سنجش و بررسی همسویی عمودی راهبردی منابع انسانی

دوره 9، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 143-166

پریسا السادات شریعتی نجف آبادی؛ حمید رضا یزدانی؛ جبار باباشاهی