نویسنده = علی اصغر پور عزت
تعداد مقالات: 1
1. طراحی مدل شایستگی سفیران جمهوری اسلامی ایران

دوره 11، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 29-56

علی اصغر پور عزت؛ مجید مختاریان پور؛ علی امینی