نویسنده = صمد رحیمی اقدم
تعداد مقالات: 2
1. طراحی الگوی مزیت رقابتی پایدار مبتنی بر شایستگی سرمایة انسانی در صنعت بیمه

دوره 8، شماره 1، بهار 1395، صفحه 179-208

صمد رحیمی اقدم؛ محمودرضا اسماعیلی؛ حجت اله وحدتی؛ رضا سپهوند


2. بررسی تاثیر سرمایه فکری بر انعطاف‌پذیری منابع انسانی در صنعت بانکداری

دوره 7، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 129-151

صمد رحیمی اقدم؛ محمودرضا اسماعیلی