کلیدواژه‌ها = خردورزی
تعداد مقالات: 1
1. کشف عوامل شکل‌دهنده، ویژگی‌ها و مؤلفه‌های جهادی‌بودن منابع انسانی از منظر قرآن کریم

دوره 9، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 31-54

احمد الهیاری بوزنجانی؛ فریبرز رحیم نیا؛ محمدعلی َانصاری؛ سعید مرتضوی