کلیدواژه‌ها = مدیریت سرمایه انسانی« محرک‌های سرمایه‌ انسانی
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی سطح بلوغ مدیریت سرمایه‌های انسانی در آموزش عالی

دوره 8، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 201-225

مسلم ملکی حسن وند؛ کیوان مرادی