کلیدواژه‌ها = کارت امتیازی متوازن پایدار
تعداد مقالات: 1
1. طراحی الگوی ارزشیابی عملکرد کارکنان بر مبنای مدل‌های ارزیابی عملکرد سازمانی برای سازمان‌های دولتی ایران

دوره 8، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 213-235

عباس عباسی؛ حبیب الله رعنایی کردشولی؛ سمانه اصغری جهرمی