کلیدواژه‌ها = نظام‌های پرداخت مبتنی‌بر عملکرد
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی و تبیین موانع استقرار نظام پرداخت مبتنی‌بر عملکرد در سازمان‌های دولتی

دوره 8، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 109-133

توحید رضانژاد؛ عباس منوریان؛ طیبه عباسی